Danmarks Retsforbund

Danmarks Retsforbund
Danmarks Retsforbund blev stiftet den 21. oktober 1919 af en kreds af Henry George-tilhængere og folk fra kredsen omkring rets- og moralfilosoffen Severin Christensen.
Partiets politik bygger på tre hovedpunkter - frihandel, statsmagtens begrænsning og fuld grundskyld. "Fuld grundskyld" indebærer, at statens eneste retmæssige indtægtskilde er den samfundsskabte merværdi, der af økonomer kaldes jordrente, frem for den individuelt skabte arbejdsfortjeneste, som beskattes igennem indkomstskatten. Al indkomstskat, moms og told skal derfor afvikles. Retsforbundet er altså et udpræget liberalistisk parti.
Danmarks Retsforbund opnåede første gang valg til Folketinget i 1924. Op igennem tyverne og trediverne havde man en meget lille gruppe, ofte kun med et eller to medlemmer (det var før spærrereglerne blev indført). Under krigen deltog folketingsmedlemmet, senere fiskeriminister, Oluf Pedersen som sekretær i det såkaldte samarbejdsudvalg.
Efter befrielsen medvirkede partiets frihandelstanke til, at man markerede sig stærkt imod rationeringen. Det kom bl.a. til udtryk ved, at Hedtoft-regeringen blev væltet i 1950 på spørgsmålet om smørrationerings ophævelse. Retsforbundet oplevede i de følgende år en markant succes, og opnåede ved valget i 1953 en folketingsgruppe på tolv medlemmer.
Var sammen med Det radikale Venstre og Socialdemokratiet medlem af den såkaldte trekantsregering 1957-1960 til den radikale leder Bertel Dahlgaards store fortrydelse. Han ville "hellere dø en naturlig død."
Efter folketingsvalget i 1960 røg Retsforbundet ud af Folketinget - ikke mindst på grund af interne stridigheder, men også fordi det superliberalistiske partis leder, Viggo Starcke, havde fået oprettet et "æresministerium" uden portefølje til sig selv. Ud over Starcke og Oluf Pedersen var Retsforbundets tredje regeringsmedlem indenrigsminister Søren Olesen.
I forbindelse med afstemningen om Danmarks indtrædelse i EF i 1972 havde Retsforbundet markeret sig som det eneste borgerlige EU-modstanderparti, og deltaget i stiftelsen af Folkebevægelsen mod EF. Ved jordskredsvalget i 1973 opnåede man endnu en gang valg til Folketinget. I årene siden 1960 havde man formuleret et nyt, omfattende partiprogram, som var mere præget af de samme socialliberale tendenser som det nye parti Centrumdemokraterne, hvor offentlige tjenesteydelser skulle stå som et centralt element i den enkelte borgers liv.
Ved de hyppige folketingsvalg i slutningen af 1970'erne holdt Retsforbundets tilslutning sig nogenlunde jævn, selvom man ikke opnåede valg i perioden 1975-1977. I 1977 kom partiet igen i Folketinget, men måtte endnu en gang vige pladsen i 1981.
Fra 1984-1994 var partiets forhenværende formand og leder af folketingsgruppen i 70'ene, Ib Christensen medlem af Europa-parlamentet, valgt for Folkebevægelsen.
Ved valget i 1984 var man tæt på igen at blive valgt, men siden har tilslutningen været dalende, og Retsforbundet har ikke opstillet til folketingsvalg siden 1990.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Dänische Regierung — Die Regierungen Dänemarks werden nach dem Regierungschef benannt. Regierung Von Partei Populärer Name Regierung Moltke I 22. März 1848 konservativ De Nationalliberale Märzministerium Regierung Moltke II 16. November 1848 konservativ… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Dänischen Regierungen — Die Regierungen Dänemarks werden nach dem Regierungschef benannt. Regierung Von Partei Populärer Name Regierung Moltke I 22. März 1848 konservativ De Nationalliberale Märzministerium Regierung Moltke II 16. November 1848 konservativ… …   Deutsch Wikipedia

  • Dansk Folkeparti — Partei­führerin Pia Kjærsgaard Partei­vor­sit­zende …   Deutsch Wikipedia

  • Dänische Nationalsozialistische Arbeiterpartei — Parteisymbol der DNSAP Die Dänische Nationalsozialistische Arbeiterpartei (dän.: Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP) war eine dänische nationalsozialistische politische Partei vor und während des Zweiten Weltkriegs. Inhaltsv …   Deutsch Wikipedia

  • Parteibuchstabe (Dänemark) — Plakate zur Folketingswahl 2007 in Padborg: Oben V (Venstre), darunter C (Konservative Folkeparti) …   Deutsch Wikipedia

  • Folkebevægelsen mod EU — Gründung 1972 EP Fraktion GUE/NGL Website …   Deutsch Wikipedia

  • Fremskridtspartiet — Werbematerial der Fortschrittspartei 1976 Fremskridtspartiet (Frp), dän. für Fortschrittspartei, ist eine libertaristische und nationalistische Partei in Dänemark, die 1972 von Mogens Glistrup gegründet wurde und von 1973 bis 2001 im Folketing… …   Deutsch Wikipedia

  • Højre — (deutsch: rechts/Rechte) war der Name zweier dänischer, politischer Parteien des rechten Spektrums. Die erste Partei mit diesem Namen bestand von 1848 bis 1866. Die zweite Partei entwickelte sich um den Politiker J.B.S. Estrup, umkämpfter… …   Deutsch Wikipedia

  • Junibevægelsen — Dänische Europa Abgeordnete nach Parteien. 1999 konnte Junibevægelsen noch zu den Sozialdemokraten aufschließen, 2009 folgten Wahlniederlage und Selbstauflösung. Junibevægelsen (zu deutsch Junibewegung) war eine EU kritische Wählervereinigung in… …   Deutsch Wikipedia

  • Liberal Alliance — Partei­führer Anders Samuelsen Partei­vor­sit­zender …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”